فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین به صاحب‌امتیازی جامعة‌المصطفی(ص) العالمیة، نمایندگی تهران و البرز و مدیرمسئولی سید‌محسن میری و سردبیری حمید پارسانیا اقدام به چاپ مقالات می‌کند.
بررسی نسبت کرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

بررسی نسبت کرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم در «اندیشه‌های حقوق عمومی»

شانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «اندیشه‌های حقوق عمومی» شامل ۶ مقاله از جمله «تحلیل ادله مخدوش در اثبات ولایت فقیه از منظر آیت‌الله خویی» و «نسبت كرامت و آزادی در اسلام و لیبرالیسم» منتشر شد.
واکاوی تکامل نفس در اندیشه صدرالمتألهین در فصلنامه «معرفت فلسفی»

واکاوی تکامل نفس در اندیشه صدرالمتألهین در فصلنامه «معرفت فلسفی»

شصت و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» شامل 8 مقاله منتشر شد.
بررسی اصلاح رفتار انسان از دیدگاه قرآن در دوفصلنامه «قرآن‌شناخت»

بررسی اصلاح رفتار انسان از دیدگاه قرآن در دوفصلنامه «قرآن‌شناخت»

بیست و سومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «قرآن‌شناخت» شامل 7 مقاله منتشر شد.
بررسی نقش عدالت در مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

بررسی نقش عدالت در مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

هفتمین شماره از ماهنامه «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی» مشتمل بر شش مقاله از جمله «نقش عدالت در تنظیم اصول حاکم بر مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه» و «ضرورت شناخت خدا از منظر امام علی(ع)» به زیور طبع آراسته شد.
جدیدترین شماره فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

جدیدترین شماره فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

پنجاه و نهمین شماره فصلنامه علمی ــ پژوهشی «اندیشه نوین دینی» شامل ۱۰ مقاله منتشر شد. 
نسبت‌سنجی معرفت فطری با سایر ادراکات در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

نسبت‌سنجی معرفت فطری با سایر ادراکات در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

پنجاه و نهمین شماره فصلنامه علمی ــ پژوهشی «اندیشه نوین دینی» شامل 10 مقاله منتشر شد.
مجله عیار پژوهش در علوم انسانی در ایستگاه 15

مجله عیار پژوهش در علوم انسانی در ایستگاه 15

پانزدهمین شماره از مجله عیار پژوهش در علوم انسانی با شش مقاله منتشر شد.
آخرین شماره «فقه، حقوق و علوم جزا» منتشر شد

آخرین شماره «فقه، حقوق و علوم جزا» منتشر شد

پانزدهمین شماره از نشریه فقه، حقوق و علوم جزا به صاحب امتیازی انجمن پژوهش‌های علمی فقه و حقوق با هشت مقاله منتشر شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا در فصلنامه مطالعات حقوقی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا در فصلنامه مطالعات حقوقی

سی و سومین شماره از فصلنامه مطالعات حقوقی با هفت مقاله از جمله «مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا» منتشر شد.
1