رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: به مسافران و میهمانان استان آذربایجان شرقی توصیه می‌کنیم در خانه بمانند، در خارج از منزل تردد نداشته باشند و اگر بیمار هستند به مراکز درمانی مراجعه کنند تا بر انتشار هر چه بیشتر ویروس دامن نزنند.