بررسی نقش دین در علم در فصلنامه «نقد و نظر»

بررسی نقش دین در علم در فصلنامه «نقد و نظر»

گروه اندیشه ــ نود و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» شامل 7 مقاله منتشر شد.
بررسی تأثير جامعه بر فقه در فصلنامه «معرفت فرهنگی اجتماعی»

بررسی تأثير جامعه بر فقه در فصلنامه «معرفت فرهنگی اجتماعی»

گروه اندیشه ـ سی و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
نفس واحده در عرفان در جدیدترین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی»

نفس واحده در عرفان در جدیدترین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی»

گروه اندیشه ــ شصتمین شماره از فصلنامه «عرفان اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مدیر مسئولی علی اکبر افراسیاب‌‌پور و سردبیری قربان علمی منتشر شد.
مولوی و حقانیت تشکیکی ادیان در جدیدترین شماره از نشریه «پژوهش‌های عقلی نوین»

مولوی و حقانیت تشکیکی ادیان در جدیدترین شماره از نشریه «پژوهش‌های عقلی نوین»

گروه اندیشه ــ ششمین شماره از نشریه «پژوهش‌های عقلی نوین» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر مسئولی سیدعباس صالحی و سردبیری جهانگیر مسعودی به زیور طبع آراسته شد.
فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» در ایستگاه 25

فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» در ایستگاه 25

گروه اندیشه ــ بیست و پنجمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی نجف لک‌زایی و سردبیری حمید پارسانیا منتشر شد.
بررسی اندیشه سیاسی داعش در فصلنامه «اندیشه سیاسی در اسلام»

بررسی اندیشه سیاسی داعش در فصلنامه «اندیشه سیاسی در اسلام»

گروه اندیشه ــ نوزدهمین شماره فصلنامه علمی «اندیشه سیاسی در اسلام» ویژه بهار 98 به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.
فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹/ بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹/ بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

گروه اندیشه ــ سی و نهمین شماره از فصلنامه «معرفت ادیان» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی سیداکبر حسینی قلعه بهمن و سردبیری محمدعلی شمالی به زیور طبع آراسته شد.
جایگاه دین در پارادایم سایبری در جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت»

جایگاه دین در پارادایم سایبری در جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ــ دویست و شصتمین شماره از ماهنامه «معرفت» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام سیداحمد رهنمایی و سردبیری ابوالفضل ساجدی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی انحرافات پولس در مسیحیت در ماهنامه «معرفت»

بررسی انحرافات پولس در مسیحیت در ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ــ دویست و شصتمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله منتشر شد.
فصلنامه «آیین حکمت» در پله 40/ مکان و خلأ در فلسفه سینوی

فصلنامه «آیین حکمت» در پله 40/ مکان و خلأ در فلسفه سینوی

گروه اندیشه ــ چهلمین شماره از فصلنامه «آیین حکمت»، به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیرمسئولی شمس‌الله مریجی و سردبیری یارعلی کرد فیروزجائی برگزار می‌شود.
1